Page 2 - Sport- en Cultuurimpuls Asten 2015
P. 2

Voorwoord van
    de wethouder

          JAC HUIJSMANS      Beste basisschoolleerlingen,

      Opnieuw krijgen jullie de gelegenheid kennis te  Eigen ervaring
      maken met alle sport- en cultuurverenigingen  Uit eigen ervaring weet ik hoe leuk sporten
      in Asten, Heusden en Ommel. Elk jaar maken  kan zijn. In mijn jonge jaren was ik een actieve
      honderden leerlingen met veel plezier gebruik  voetballer. Daarna ben ik gaan tennissen.
      van deze mogelijkheid. Nog nooit meegedaan?  Nog steeds ben ik wekelijks actief op de
      Toch eens doen! Al eerder meegedaan?  tennisbanen. Daarnaast wandel en fi ets ik
      Pak ook dit jaar die kans!    veel. Een leuke, gezonde manier om ook de
                       natuur in je eigen omgeving te ontdekken en
      Gratis kennismaking met beweging en  ook daarvan te leren genieten.
      cultuur, leuk en gezond
      Sportief bezig zijn is niet alleen leuk, maar ook  Veel plezier
      nog eens gezond. Ontdekken wat je sportieve  Ik wens jullie alvast veel plezier!
      mogelijkheden zijn en tegelijkertijd misschien
      nieuwe vriendjes of vriendinnetjes maken.  Met sportieve en culturele groet,
      Mooi toch? Ervaren dat muziek maken of
      dansen op muziek heel ontspannend kan zijn.  Jac Huijsmans,
      Een uitdaging, niet soms?     Wethouder

      Ruime keuze uit verenigingen
      Dankzij de vele verenigingen in Asten kun je
      een ruime keuze maken en ontdekken wat het
      beste bij je past. Die verenigingen bieden je dat
      gratis aan. Veel vrijwilligers staan daarbij klaar.
      Complimenten daarvoor.     Sport- en cultuurimpuls 2015  Gemeente Asten
   1   2   3   4   5   6   7