Page 6 - Sport- en Cultuurimpuls Asten 2015
P. 6

Daar zijn we weer…
   voor de 3e keer!


      Hey kids!

      Sport- en Cultuurimpuls is een project voor  Loting!
      alle basisschoolkinderen in Asten, Ommel  Sommige cursussen hebben een beperkt
      en Heusden, dus ook voor jou! Wij vinden  aantal inschrijvingen en raken daarom snel
      het ontzettend leuk om te bewegen en  vol. Om iedereen gelijke kansen te geven op
      creatief bezig te zijn en wij willen graag dat  deelname is er een lotingsysteem, dat als volgt
      jullie dat net zo leuk gaan vinden als wij.  werkt:
      Daarom hebben wij speciaal voor jullie een
      boekje gemaakt waar je bijna alle sport- en  Je kunt je inschrijven vanaf 7 april;
      cultuurverenigingen in Asten kunt vinden.  Als je je inschrijft tussen 7 en 12 april ontvang
                       je een e-mail met een bevestiging van
      Op de website www.sportimpuls.eu  inschrijving en dat je in aanmerking komt voor
      staat nog veel meer informatie over de  de loting;
      verenigingen. Alleen op deze website kun je  Op 12 april na 22.00 uur vindt de loting plaats
      jezelf inschrijven. Je kunt je dus niet bij de  en ontvang je een e-mail of je wel of niet bent
      verenigingen inschrijven!     ingeschreven voor de cursus.
                       Na 12 april kun je je uiteraard ook gewoon
      En weet je? Meedoen is helemaal gratis! Ga  inschrijven. Het kan dan wel zijn dat een aantal
      dus snel naar de website en kies een activiteit  cursussen vol zijn! Het is dus raadzaam om je
      die jij leuk vindt en doe mee!  tussen 7 en 12 april in te schrijven!

                       De eerste cursussen gaan van start vanaf 17
                       april! Wij wensen je alvast veel plezier!

                       De organisatie
       Aanmelden kan via de website → www.sportimpuls.eu


      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11