Page 8 - Sport- en Cultuurimpuls Asten 2015
P. 8

Buurtsportcoaches

      Hey kids,

      Wij zijn Sjors de Jong en Wendy van Ballegooij.  Wij verzorgen al een aantal jaar de gymlessen
      Wij werken in de gemeente Asten als  op verschillende basisscholen in Asten,
      buurtsportcoach bij Stichting Sportstuif.  waaronder de St. Lambertus, de St. Bonifatius,
                       de Deken van Hout en de OBS de Horizon.
      Sportstuif probeert alle kinderen van de  Daarnaast staan wij drie dagen per week
      basisscholen aan het bewegen en sporten te  in de sportieve buitenschoolse opvang op
      krijgen. Als buurtsportcoaches geven wij hier  Sportpark ’t Root.
      uitvoering aan. Wij vinden dit erg leuk om te
      doen, want wij houden heel veel van sport.  Ook organiseren wij op woensdagmiddag
      Zo hebben wij allebei een opleiding gevolgd  spelactiviteiten. Iedereen kan zich hierbij
      tot gymleraar en zijn wij naast het werk  aansluiten. Verderop in het boekje vind je hier
      regelmatig sportactief bezig. Sjors hockeyt en  meer informatie over.
      Wendy danst graag.
                       En natuurlijk organiseren wij Sport- en
      Als buurtsportcoaches zijn wij bezig met heel  Cultuurimpuls. Inmiddels de derde editie! Wij
      veel initiatieven. Dit zijn er teveel om op te  zijn hier behoorlijk trots op en hopen dat jullie
      noemen, maar een aantal projecten willen wij  ook dit jaar weer genieten van het aanbod.
      jullie niet onthouden, want wie weet zien wij  Deze keer doen nog meer verenigingen mee,
      elkaar daar binnenkort!      en uiteraard raden wij jullie aan om ook
                       culturele activiteiten uit te kiezen.


                       Veel plezier!

      7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13